Återställ din kognitiva funktion

Brain Reset Now

Brain Reset Now-metoden handlar om att återställa din kognitiva funktion och hjärnhälsa till det normala.

Det kan ske via ett individanpassat multimodalt livsstilsbehandlingsprogram som inkluderar kost, kosttillskott, hjärngympa, motion och övrig livsstilsutveckling.

Rädda Din Hjärna Nu

Rädda Din Hjärna Nu

Vår hjärna är kroppens mest värdefulla organ. Optimal hjärnfunktion är helt nödvändigt för att klara av att leva och utvecklas i vårt moderna samhälle. Olyckligtvis lever många med nedsatt hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar och hur du kan förebygga och förbättra dessa tillstånd.

Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

470 sidor om hur du kan rädda din hjärna.

Andra, uppdaterade utgåvan.